$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> עסקאות תמ"א 38/2 בליווי עורך דין יואב קומבליס
עורך דין יואב קומבליס מסביר על הצורך בליווי וייצוג משפטי בעסקאות תמ"א 38/2 ברחבי הארץ...
עסקאות תמ"א 38/2 בליווי עורך דין יואב קומבליס

עסקאות תמ''א 38/2 בליווי עורך דין

Hebrew

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, הידועה גם בשם תמ"א 38, הינה תוכנית שאושרה בשנת 2005, במטרה לעודד חיזוק ושיפוץ של מבנים החשופים לסיכונים הנובעים מרעידות אדמה.

המדובר בעיקרון במבנים אשר נבנו לפני 1.1.1980, מאחר שלאחר שנה זו המבנים בארץ כבר נבנו בהתאם לתקן הישראלי לעמידות מפני רעידות אדמה, ת"י 413.

התמריץ הכלכלי שמעניקה התוכנית לבעלי הבתים הינו הענקת תוספת זכויות בנייה בנכס, לצורך הרחבת הדירות הקיימות של הדיירים, וכן לצורך בניית תוספת קומות מעל גג הנכס, בדרך כלל באמצעות יזם / קבלן חיצוני, אשר מימושן נועד לממן את עלות חיזוק הנכס והגדלתו.  

ברם, בפועל הסתבר כי החיזוק המתבצע בחלק נכבד מהמבנים הישנים המשופצים בהתאם לתמ"א 38, אינו מצליח בהכרח לעמוד בדרישות תקן 413, מאחר שחרף חיזוק ושיפוץ המבנה, תשתיותיו הישנות עדיין נותרו כשהיו.

לפיכך החליט המחוקק ליזום את התיקון השני לתמ"א 38, אשר אושר בפברואר 2010, ואשר מכונה בקיצור תמ"א 38.2 או תמ"א פינוי - בינוי.

במסגרת תמ"א 38.2 ניתנת למעשה האפשרות להרוס את כל הבניין הישן, ולבנות תחתיו בניין חדש לחלוטין.

נקודת המוצא של המחוקק הייתה ההנחה לפיה בניית בניין חדש מן היסוד, תוך עמידה קפדנית בסטנדרטים ההנדסיים ובתקני הבנייה המחמירים, הינה לעיתים עדיפה מבחינה הנדסית וכלכלית על פני חיזוק המבנה הישן.

ההבדלים בין תמ"א 38.2 לתמ"א 38

מטבע הדברים, עלויות הבנייה של תמ"א 38.2 הינן יקרות בהרבה מאלו של תמ"א 38. לפיכך, התמריץ שניתן ליזם המבצע את התוכנית הינו באמצעות הגדלת זכויות הבנייה המוענקות למבנה.

בעוד שבהתאם לתמ"א 38, ניתן להוסיף למבנה קומה אחת עד שתיים וחצי קומות בלבד, אזי בהתאם לתמ"א 38.2 יתכן שניתן יהיה להוסיף קומות נוספות, בהתאם לתב"ע של הבניין.