$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> תביעה נגד קבלן בניין - מתי להגיש ומה צריך בשביל לזכות בתביעה?
באילו מקרים אין ברירה אלא להגיש תביעה נגד קבלן ומה צריך לעשות על מנת לזכות בתביעה?
תביעה נגד קבלן בניין - מתי להגיש ומה צריך בשביל לזכות בתביעה?

רוצה להגיש תביעה נגד קבלן?

Hebrew

אם הגעת אלינו, כנראה שיש לך בעיה לא פשוטה מול קבלן הבניין או הקבלן שביצע שיפוצים בביתך.

רבים מהפונים אל משרדו של עורך דין יואב קומבליס שואלים באילו מקרים מתעורר הצורך להגיש תביעה כנגד קבלן בניין ומתי ניתן לפתור את הבעיות מבלי הצורך להזדקק להכרעתם של בתי המשפט.

הסקירה שלפניך נותנת מענה לשאלה הנ"ל, ובמסגרתה ננסה להסביר את המקרים בהם אין ברירה אלא לפנות לעורך דין ולהגיש תביעה.

אין ברירה וחייבים לתבוע?

בשעה טובה קיבלתם מפתח לדירה חדשה שזה עתה הסתיימה בנייתה. מה אם הקבלן איחר במסירת הדירה? המרצפות בדירה בגוונים שונים? אריחי השיש סדוקים או נושרים? הרצפה משופעת? גודל הדירה קטן ממה שהובטח לכם?  יש לך רטיבות בחדרים?

במקרים אלו ובמקרים דומים אחרים מתעורר לעיתים הצורך להגיש תביעה לתשלום פיצויים כנגד קבלן הבניין.

הצורך להגיש תביעה כנגד קבלן אינו מדבר על עניינים של ליקויי בנייה בלבד, כי אם גם בגין פיצויים נזקיים אחרים. לדוגמה, פיצויים בגין איחור במסירת הדירה, ירידת ערך הדירה כתוצאה של ליקויי בנייה שאינם ברי תיקון, פיצויים בגין עוגמת הנפש שנגרמה לרוכשים (בעלי הנכס), החזר הוצאות שהוצאו עקב ליקויי הבניה כמו תשלום למומחים, פינוי הדירה ומציאת דירה חלופית וכדומה.

באילו פעולות כדאי לנקוט לפני הגשת תביעה?

החוק מאפשר לקבלן לתקן את ההפרה ולבצע תיקונים עוד בטרם תוגש כנגדו תביעה משפטית.

לדוגמה, חוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973 קובע כי במקרים בהם ניתן לתקן את הליקוי, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה ועל הקבלן לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר.