$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> חשוב לדעת: רכישת קרקע חקלאית - יתרונות, חסרונות וסיכונים
נקודות למחשבה: רגע לפני רכישת קרקע חקלאית בכל מקום בישראל! הכירו את היתרונות והסיכונים...
חשוב לדעת: רכישת קרקע חקלאית - יתרונות, חסרונות וסיכונים

רגע לפני שקונים קרקע חקלאית...

Hebrew

הקרקע במדינת ישראל מחולקת לסיווגים שונים, כאשר חלק לא מבוטל מכלל החלקות בישראל מקוטלגים כקרקעות חקלאיות, מבלי לממש יעוד זה.

קרקע חקלאית זהו שטח שעל פי תוכנית המתאר שלו יש היתר לשימוש חקלאי בו בלבד.

תמחור הקרקע נקבע בהתאם לשימושים המותרים בה על פי התוכניות לגביו, בהתאם ליעודה, ועלות קרקע חקלאית נמוכה יותר מעלות של קרקע שמיועדת למגורים.

איך יודעים אם זה כדאי וכלכלי?

במסגרת הדרישות ההולכות וגדלות של הציבור בישראל לקרקעות למגורים ובמגרת תהליך טבעי של הדברים, מתרחש תהליך הפרשה של קרקעות חקלאיות במטרה להמיר את יעודן לקרקעות שמיועדות למגורים, בתהליך בירוקראטי ארוך, סבוך ובעיקר ארוך.

מאחר ועלות קרקע חקלאית נמוכה יותר, כדאי לרכוש קרקע חקלאית, אלא שמי שרוצה שהקניה באמת תצדיק את עצמה, ואין לו עניין לגדל עליה שום דבר כדאי שיקנה קרקע חקלאית שיש צפי ריאלי לגבי זמן ההפשרה שלה, כך שניתן יהיה לצפות את שינוי ייעודה.

באופן כללי את הקרקעות החקלאיות אפשר לחלק לשתי קטגוריות, אלה שנמצאות בהליך הפשרה ואלה שלא.

כמובן שהקרקע המועדפת היא זו שנמצאת בהליך הפשרה, בעיקר משום שזה נותן אינדיקציה לא רק להיתכנות ההפשרה, אלא גם למועד שלה. עם זאת, המחיר של קרקע שכבר נמצאת בתהליך הוא הרבה יותר גבוה.

באשר לקרקעות שאינן נמצאות בהליך הפשרה, גם פה יש מקום לסיווג. ישנן קרקעות שאפשר לדעת עליהן מראש כי ההפשרה לא תהיה מנת חלקן בעתיד הנראה לעין, זאת במקרים שבהם ממוקם מפעל בסביבה, מקור מזהם, תוכניות לבניית כביש או גורמים נוספים שיעידו על היעדר היתכנות.

במקרים כאלה כדאי לוותר על העסקה ולא לקחת סיכונים מיותרים.