$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> פיצול דירת מגורים לפי החוק עשוי להכניס לך הרבה יותר כסף!
פיצול דירת מגורים לפי החוק עשוי להכניס לך הרבה יותר כסף! עו"ד יואב קומבליס מסביר...
פיצול דירת מגורים לפי החוק עשוי להכניס לך הרבה יותר כסף!

הדרך החוקית לפיצול דירת מגורים

Hebrew

פיצול דירת מגורים כשמו כן הוא, חלוקת דירה למספר דירות נפרדות, אשר הינו תוצאה של חוסר בדירות קטנות ומצוקת הדיור, בשילוב של רצונם של בעלי הדירות להגדיל את ההכנסה מהשכרת דירה אחת לשתי דירות.

על מנת שהדירה תחשב כמחולקת בפיצול אסור, כאשר בוצעו בה שינויים שנועדו לשמש למגורי דיירים שונים ונוצרו יחידות עצמאיות ונפרדות כך שלכל דייר קיימת יחידה נפרדת.

לא כל הוספה של שרותים ומקלחות לדירה תהווה פיצול אסור. הרשות תבחן כל מקרה לגופו ולנסיבותיו. לדוגמה, מגורים משותפים של מספר שותפים בדירה אחת עם מספר חדרי שירותים ויותר ממטבח אחד, לא יחשב כפיצול אסור במידה ולא נעשה שינוי פנימי בדירה השונה מהיתר הבנייה המקורי.

כך גם שיפוץ פנימי של הדירה אשר כולל שינוי של החלוקה הפנימית, לרבות הוספת חדרי מקלחת ומטבחים נוספים, אינו מהווה עבירה על החוק, אם היחידה נועדה לשמש כדירה אחת.

המבחן העקרי האם מדובר ביחידה עצמאית נפרדת הינו קיומו של מטבח בכל חדר. בתי המשפט גילו גישה מחמירה על פיה גם בדירה עם מטבח אחד כשבכל חדר מכשירי חשמל מטבחיים (קומקום חשמלי, מיקרוגל, תנור) ובזמן שקיים בחדר כיור נוסף הרי שהמדובר ביחידה עצמאית המהווה פיצול אסור.

עוד נקבע, מגורי בן משפחה מדרגה ראשונה בחלק מבית מגורים בזמן שהסידור הפנימי נועד לשמש לפרטיות בן המשפחה, לדוגמה כניסה נפרדת לא יחשב כפיצול אסור כל עוד נשמר קשר פיזי בין חלקי הבית ושתשתיות המים והחשמל יהיו משותפות.

קבלת היתר לפיצול דירה

בשנת 2011 פורסם תיקון לתקנות תכנון ובניה (סטייה ניכרת מתוכנית) הקשורה לפיצול דירות. לפי התקנות החדשות, הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה תהיינה רשאיות להתיר פיצול של דירות קיימות בהתאם להמלצת מהנדס העיר.