$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> לדעת יותר על פינוי בינוי - פרוייקט התחדשות עירוני לפי חוק בישראל
כל מה שחשוב לך לדעת לפני התחלת פרוייקט פינוי בינוי - עורך דין יואב קומבליס מסביר...
לדעת יותר על פינוי בינוי - פרוייקט התחדשות עירוני לפי חוק בישראל

פינוי בינוי - פרוייקט התחדשות עירונית

Hebrew

פינוי בינוי הוא פרוייקט התחדשות עירונית שביסודו עומד חוזה בין קבלן לבעלי דירות, כשבמסגרת החוזה מוותרים בעלי הדירות בבניין על זכויותיהם בתמורה להריסתו של הבניין ובנייה של בניין חדש.

בתמורה לויתור הזכויות מקבלים הדיירים דירה חדשה בבניין שיבנה, על פי רוב, בתנאי מגורים משופרים משמעותית.

כל חוזה שנבנה בין קבלן לדיירי בניין הוא חוזה פרטני, אבל לרוב הוא יכלול תשלום הוצאות שכר הדירה בזמן ההריסה והבנייה של הבניין, שדרוג של הדירה ובמקרים חריגים תוספת של פיצוי כספי.

הצלחתו של הפרויקט תלויה באישורם של מרבית דיירי הבניין, ובעוד שלכל דייר יש זכות סירוב, הזכות הזו צריכה להיות מבוססת על נימוק הגיוני. בהיעדר סיבה סבירה, יוכלו יתר דיירי הבניין לתבוע את הסרבן או הסרבנים תביעת נזיקין, עם תקדימים בסכומים לא קטנים.

מטרת פרויקטי פינוי בינוי היא להעלות את רמת החיים, תוך שכל הגורמים המעורבים בתהליך ירוויחו, זה כולל את בעלי הדירות, הקבלן, העירייה והמדינה.

ברמה הפשטנית של הדברים מדובר על פרויקט שבו יש שיתוף פעולה בין נכס ובעליו לבין הקבלן. הדיירים מוכרים את הזכות שלהם על הנכס ועל הקרקע, ובתמורה מקבלים דירה חדשה במצב משופר מזו שהייתה להם.

הקבלן שרוכש את הזכויות בונה במקום הנכס הקיים נכס חדש, משודרג ובעל כמות יחידות דיור גדולה יותר ובהתאם לתנאים ודרישות הרשויות המקומיות. במהלך הבנייה שפרק הזמן הקצוב לה נקבע בהתאם לפרויקט ועומד בממוצע על פרק זמן של 36 חודשים.

תוצאות פרויקט מסוג זה הוא רווח של הדיירים שזוכים לדירה ותשתיות חדשות, ולרוב גם לסביבה משודרגת, כמו גם רווח הקבלן שבעד ההשקעה, היוזמה וניהול הפרויקט, בגמול יחידות הדיור הנוספות שיכול לבנות תמורת הזכויות שרכש.

בנוסף מרוויחה הרשות המקומית שזוכה לשדרוג חלק זה של האזור, מה שתורם למראה פני האזור כולו. כמובן שגם הרשות המקומית וגם המדינה נהנות מתשלומי המיסים סביב הפרויקט, ובכך כל הצדדים מרוויחים.