$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> פטור ממס שבח או הקטנת תשלום מס שבח - אימתי וכיצד?
עו"ד יואב קומבליס מסביר על הדרכים לקבל פטור ממס שבח או לפחות להפחית את התשלום בגינו...
פטור ממס שבח או הקטנת תשלום מס שבח - אימתי וכיצד?

התנאים לקבלת פטור מתשלום מס שבח

Hebrew

מס שבח הוא אחד ממסי המקרקעין שצריך לשלם על מכירת נכס מקרקעין, כלומר כל נכס שמחובר לקרקע באופן קבע, אלא אם כן חל פטור מתשלום מס.

המס המחויב הוא רק על הרווח הנקי שנותר מהנכס, לאחר הפחתת ערך הגרט (פחת על הנכס), והוצאות שונות.

השבח, כלומר הרווח הנקי ממכירת הנכס מחושב בצמוד למדד, כאשר ההוצאות כוללות את שכר טרחת עורך הדין והמתווך, עלויות שיפוץ והשבחה של הנכס, עלויות מיסים ואגרות, עלויות ריבית משכנתא ועלויות נוספות. לחישוב ההוצאות תפקיד חשוב ובמקרה זה לעורך הדין עמדת מפתח קריטית.

החוק מגדיר את ההוצאות השונות שנכללות בחישוב השבח, והוא מגדיר גם את המקרים שבהם ניתן לקבל דחייה כמו גם פטור מתשלום מס שבח. רק היכרות מעמיקה עם החוק תוכל לאפשר למוכר למקסם את כל התנאים והסעיפים הרלוונטיים אליו, באופן שיאפשר חסכון מקסימאלי בגובה המס.

לעיתים מס שבח עלול להפוך עסקה כדאית לכזו שאינה, ובזמן שהתנאים השונים שמותירים פטור הם רבים ומסועפים, מימוש הזכות עלולה להיות משימה לא פשוטה, במיוחד עבור מי שאינו בקיא ברזי החוק.

למרות ובגלל שהתיקונים השונים שנערכו בשנים האחרונות ביטלו חלק מהפטורים, סיוע של עורך דין הוא הכרחי בכל תהליך מכירת הדירה, ובפרט בבחינת גובה תשלום מס השבח, והאפשרות לקבלת פטור ממנו.

למעלה מכך, גם ברמה הפורמאלית, לעריכת שומת מס נכונה, כפי שיכולה להתבצע רק על ידי עורך דין מקרקעין, יש חשיבות מכרעת בעצם בקבלת הפטור.

איך אפשר לחסוך או להמנע מתשלום?

חשוב לבחור מתי ואיך משתמשים בזכות לקבל פטור ממס. ישנם קריטריונים רבים ושונים שעל בסיס כל אחד מהם ניתן לקבל פטור, כאשר לבחירה בקריטריונים השונים יש חשיבות הן על קבלת הפטור הסופי, והן על היכולת לממש זכויות באופן עתידי.

הרפורמה בחוק ההסדרים שינתה את סעיפי החוק, ואיתם שונו גם הקריטריונים.