$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> התמודדות נכונה בעת סכסוך שכנים לפי חוק המקרקעין
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על הדרכים הנכונות לפתרון סכסוך שכנים בדרכים חוקיות...
התמודדות נכונה בעת סכסוך שכנים לפי חוק המקרקעין

כך יש לפעול במקרה של סכסוך שכנים!

Hebrew

סכסוכי שכנים נמנים, למרבה הצער, על הסכסוכים המשפטיים הנפוצים ביותר. המדובר לרוב בריב או מחלוקת הפורצים בין שכנים בקשר לתנאי המחייה שלהם ועקב קרבת מגוריהם זה לזה.

מדי שנה מוגשות בישראל אלפי תביעות חדשות הנובעות מוויכוחים וסכסוכים בין שכנים. ניסיון החיים מלמד כי חלק ניכר מהתביעות היו יכולות להימנע לו השכילו הצדדים להתייעץ עם עורך דין רגע לפני...

לאורך שנות פעילות המשרד ייצג עורך הדין יואב קומבליס צדדים בסכסוכי שכנים רבים מספור, ואחת הנקודות המשותפות לרוב התיקים היא האפשרות לפתור את הסכסוכים עוד בשלב מוקדם, מבלי להגרר להסלמה, לתביעות משפטיות ולבזבוז זמן יקר וכסף.

אנו נוהגים להמליץ להקפיד ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי עוד בתחילת הדרך, מבלי לדחות את הנושא ולחכות למצב של "אין ברירה". עורך דין מנוסה בתחום יוכל לעזור לכם להגיע לפתרון מהיר ואפקטיבי, שיוסכם על הצדדים לסכסוך.

דוגמאות נפוצות לסכסוכים כאלו הינן סכסוכים בשל גרימת רעש ו/או ריח בלתי נסבלים, בניגוד לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, גרימת הטרדות ואיומים, בניגוד לחוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001, עבירות על חוקי התכנון והבנייה, כגון באמצעות תוספת בנייה בלתי חוקיות, פעולות בניגוד לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 ו/או תקנון הבית המשותף, כגון גרימת לכלוך, אי תשלום מסי ועד הבית, שימוש והשתלטות שלא כדין על הרכוש המשותף, כגון גג, חניה, או חצר הבניין המשותף וכיו"ב.

הדרך לפתרון ויישוב סכסוכי שכנים

אין חולק כי הדרך המועדפת ביותר ליישב את סכסוכי השכנים הינה באמצעות הידברות וניהול שיחות באופן ישיר בין השכנים, וזאת במטרה להגיע להבנה ולפיתרון מוסכם.

ברם ולמרבה הצער, לא תמיד הדבר אפשרי וזאת עקב הצטברות אנרגיה שלילית יתר על המידה בין השכנים הנצים.

במצב כזה קיימים מספר פתרונות ליישוב הסכסוכים, וביניהם הפתרונות הבאים:

פניה לרשויות הממונות על אכיפת החוק

כאשר מדובר בסכוך שכנים אשר נגרם ע"י שכן אשר מבצע עבירה כלשהי על חוק מסויים, ניתן לפנות לרשויות הממונות על אכיפת חוק זה, ולהגיש בפניהן תלונה על שכן זה, במטרה שהם יאכפו עליו את החוק.