$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> האם ניתן לתבוע פיצויים עקב נזקים שנגרמו בשל פיצול דירה שכנה?
הגשת תביעה פיצויים בשל נזקים שנגרמו לאחר פיצול דירה שכנה - עמדת בית המשפט...
האם ניתן לתבוע פיצויים עקב נזקים שנגרמו בשל פיצול דירה שכנה?

נגרמו לך נזקים בגלל פיצול דירה שכנה?

Hebrew

מה ניתן לעשות במקרה של נזק למבנה לאחר עבודות בדירה שכנה לצורך פיצולה? האם ניתן להגיש תביעה אזרחית לתבוע פיצויים מבעלי הדירה המפוצלת?

על שאלות אלה ועוד רבות אחרות עונה עורך הדין יואב קומבליס בסקירה המעניינת שלפניך.

המצוקה בשוק הדיור בארץ, והביקוש הגואה לדירות שכורות, הביאו לא מעט בעלי דירות לפצל את הדירות שבבעלותן ליחידות נפרדות ולהשכיר כל אחת מהן נפרד, וזאת ללא קבלת היתר כדין.

פיצול דירה ללא היתר מביא לעומס מיותר על התשתיות השונות, ומהווה עבירה פלילית, בגינה רשאיות הרשויות המקומיות להגיש כתבי אישום פליליים כנגד בעלי הדירות, אשר מחייבים אותם להרוס את הפיצול ולהשיב את המצב לקדמותו וכן תשלום קנס גבוה.

בהקשר זה מתעוררת השאלה האם בגין פיצול דירה ללא היתר כדין ניתן גם להגיש תביעה אזרחית להרס הפיצול ולקבלת פיצוי כספי, וזאת בגין הנזקים שנגרמו עקב פיצול הדירה לבעלי דירה ששכנה לה?

שאלה זו קבלה תשובה חיובית בפסק הדין שניתן בהליך ת"א 28567-07-14 הצובאי נ' רוזנברג אשר התנהל בפני בימ"ש השלום בחדרה. 

תיק זה עסק במבנה בקיסריה שהיה שייך לנתבעים. בשלב מסויים קיבלו הנתבעים היתר לפצל את המבנה לשתי יחידות נפרדות, אשר אחת מהן נמכרה לתובעת, בעוד השניה נותרה בידיהם.

ברם, לאחר מכן, הנתבעים פיצלו גם את יחידת הדיור שנותרה בידיהם לשתי יחידות נפרדות, אך הפעם ללא היתר. בכל אחת מהיחידות המפוצלות התגוררה משפחה אחרת.

התובעת טענה שהפיצול גורם לה לנזק, למטרד ולפגיעה באיכות החיים. הנזקים התבטאו בכך שהפיצול גרם לעומס ולתקלות החוזרות ונשנות במערכות החשמל והביוב, שבחלקן משותפות לשני הצדדים, וכן לסתימות חוזרות ונשנות במערכת הביוב שגרמו להצפות גם בשטח השייך לה.