$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> הגיע הזמן לקחת משכנתא? קראו את המדריך המלא למשכנתאות!
עורך דין יואב קומבליס מסביר את כל מה שחשוב לך לדעת לפני שלוקחים משכנתא בבנק...
הגיע הזמן לקחת משכנתא? קראו את המדריך המלא למשכנתאות!

כל המידע הדרוש לפני שלוקחים משכנתא

Hebrew

כמו שכולנו יודעים רכישת דירה למגורים הינה ללא ספק אחת העסקאות החשובות ביותר בחייו של האדם הפרטי, אם לא החשובה שבהן.

על מנת לבצע עסקה זו בתבונה, יש לקחת בחשבון היבטים שונים, לרבות היבטים משפטיים, היבטי מיסוי וכמובן גם היבטים כלכליים ופיננסיים, בכל הקשור למימון רכישת הדירה, במיוחד נוכח יוקר מחירי הדיור בישראל, שהולכים ומאמירים ללא הרף.

כתוצאה מכך חלק ניכר מהעסקאות לרכישת דירת מגורים בארץ אינן יכולות להתבצע ללא ההליך המכונה נטילת משכנתא.

למעשה, המדובר בהליך של נטילת הלוואה מהבנק לצורך רכישת נכס מקרקעין, תוך משכון הזכויות בנכס לצורך הבטחת פרעון ההלוואה לבנק. ברם, מאחר שמשכון זכויות בנכס מקרקעין מכונה משכנתא, זכה הליך זה לכינוי נטילת משכנתא.

המשכנתא מורכבת עקרונית מקרן, סכום ההלוואה, ומתוספת ריבית על הקרן.

סכום הקרן יכול להיות צמוד לגורם כלשהו, או לא צמוד בכלל.

כאשר סכום הקרן אינו צמוד, תוספת הריבית תהיה בד"כ גבוהה יחסית, על מנת לפצות את הבנק על העדר ההצמדה של סכום הקרן.

גם בעניין נטילת המשכנתא יש להקדים מחשבה למעשה, ולבחור בתבונה את מסלול המשכנתא המתאים לכם, במיוחד לאור העובדה שהמדובר לרוב בהלוואה ארוכת טווח, אשר יכולה אף להגיע ל-30 שנה.

לשם כך יש לקחת בחשבון, בין היתר, את סכום ההון העצמי העומד לרשותכם לצורך רכישת הנכס, סכום ההלוואה שתצטרכו ליטול מהבנק, ואת סכום ההחזר החודשי לבנק שתוכלו לעמוד בו לאורך כל שנות פרעון ההלוואה, תוך לקיחה בחשבון של מספר המשכורות העומדות לרשותכם, אחת או שתיים.

כמו כן יש לקחת בחשבון כל מיני הוצאות עתידיות כגון הוצאות בשל הרחבת המשפחה והצטרפות ילדים נוספים אליה וכיו"ב.

לאחר מכן, מומלץ מאד לעשות מעין סקר שוק בין הבנקים השונים למשכנתאות, ולבחון את מסלולי המשכנתא המוצעים על ידם, ובמידת האפשר – גם להתמקח עמם במטרה להטיב עם תנאי המשכנתא שברצונכם לקחת.