$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> על מה ולמה אנחנו משלמים מס רכישה בעת רכישת נכסי מקרקעין בישראל
המדריך המלא לאזרח: תשלום מס רכישה לפי חוק והדרך לקבל פטור או הקלה משמעותית בתשלום...
על מה ולמה אנחנו משלמים מס רכישה בעת רכישת נכסי מקרקעין בישראל

על מה ולמה: מס רכישה

Hebrew

קנית דירה, בית פרטי או מגרש על אדמתה של מדינת ישראל? זה הזמן להכיר את המושג מס רכישה.

מקור החובה החוקית הנו סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) שאותו מכיר כמעט כל רוכש נדל"ן בארצנו הקטנה.

זה הוא למעשה מס יחסי המשולם בעבור רכישת זכויות מקרקעין לפי חוק.

המס משולם באופן זה שהוא מתווסף לתשלום שאותו אנו מעבירים למוכר הנדל"ן, והרוכש למעשה נאלץ לשלם מס לפי מדרגות משתנות הקבועות בחוק וכפועל יוצא של פעולת הרכישה שזה עתה ביצע.

מה הרכישה הנהוג בישראל הנו "יצור" מוזר בשוק המיסוי המקומי, שכן ברוב המכריע של המקרים אנו משלמים מיסים כאשר אנו מרוויחים.

כך למשל, כל חברה משלמת מיסים עבור הכנסותיה. בעת מכירת דירה המוכר משלם מס עבור הרווח שעשה בעסקה, ועוד דוגמאות רבות.

מס הרכישה הנו "יצור" יוצא דופן בנוף זה שכן המדובר על מיסוי כספים שנועדו לשם השקעה ובכלל לא ברור או ומתי יניבו רווח כלשהו לרוכש.

המחוקק החליט כי במקרים של רכישת מקרקעין יש להטיל מס כאמור, בעיקר בניסיון להלחם בתופעה של רוכשי דירות להשקעה ולעודד הכנסות לקופה הלאומית.

כפי שציינו, גובה מס הרכישה משתנה מעת לעת ומעבר לכך, המדובר על מס מדורג המשתנה גם בהתאם לאופי המקרקעין וכמובן שגם לסכום העסקה יש תפקיד מרכזי בחישוב

מדי שנה, באמצע חודש ינואר, מתעדכנות מדרגות המס על ידי משרד האוצר ובכפוף לעליית מדד המחירים במשק בשנה שחלפה.

נציין כבר כעת כי המידע המופיע בעמוד זה הנו חלקי בלבד, ואין להסתמך עליו לצורך חישוב גובה המס לתשלום בעת רכישת נדל"ן, ממש כפי שאנו לא ממליצים לעשות שימוש במחשבון כזה או אחר המופיע באתרי אינטרנט רבים.

על מנת לחשב את גובה המס לתשלום, ולבדוק בצורה רצינית האם מגיעות לכם הקלות או אפילו פטור מלא מתשלום, יש לפנות להתייעצות אישית מול עורך דין מנוסה שיבדוק את נסיבות העסקה הספציפית שלך.