$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> מיסוי מקרקעין לפי חוק בישראל - המדריך המלא לאזרח לפני עסקאות נדל"ן
עורך דין יואב קומבליס מסביר על מיסוי מקרקעין לפי חוק בישראל, והדרכים שבהן ניתן לחסוך הרבה כסף...
מיסוי מקרקעין לפי חוק בישראל - המדריך המלא לאזרח לפני עסקאות נדל"ן

מיסוי מקרקעין - המדריך לאזרח

Hebrew

מכירת דירת מגורים ומהצד השני קניה כמובן, הנן אחת העסקאות הגדולות ביותר שעושה כמעט כל משפחה בישראל, לפחות פעם אחת.

המטרה העיקרית בעת קניית הדירה אינה הפקת רווח אלא הגשמת צורך בסיסי של כל אחת ואחד מאיתנו לקורת גג. זוהי בדיוק אחת הסיבות לכך שבחוק מיסוי המקרקעין ישנם לא מעט תנאים המאפשרים לצדדים לעסקה לזכות בפטור מתשלום מיסים.

מיסוי מקרקעין נקבע בראשיתו עם קום המדינה, מתוך הנחה שהרווחים על מקרקעין יהיו גבוהים מספיק על מנת לגבות עליהם מס אפקטיבי.

מערכת המס עצמה כמו גם הפטורים השונים שניתנים לאזרחי המדינה בכל מיני מצבים מסועפים מאד, ובזמן שבקיאות בחוק ובתקנות המס השונות מאפשרות מימוש אופטימאלי של הזכויות, נוכחותו של עורך דין בעסקאות מקרקעין הנה חיונית, בכל שלבי העסקה ומכל צד של המתרס.

על מנת להתמצא בעניינים, ניתן לעיין בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 על 120 סעיפיו המורכבים.

לאורך השנים טיפל משרדנו במאות מקרים הקשורים במישרין למיסוי מקרקעין, במסגרת עסקאות נדל"ן בכל רחבי הארץ. לעורך הדין יואב קומבליס ניסיון מקיף בתחום, והנכם מוזמנים בכל עת לפנות ולקבל ייעוץ אישי בנושא.

הכירו את החוקים הרלוונטיים

מס מקרקעין מתייחס לעסקאות קנייה ומכירה של מקרקעין, החוק מתייחס למקרקעין או זכויות על מקרקעין או זכויות באיגוד המקרקעין. המס מתייחס בעיקרו למס שבח ומס מכירה, כאשר מתלווים לכך גם מיסי פיתוח, מע"מ במקרים עסקיים, וכך גם פטורים רבים המזכים באופן חלקי או מלא מתשלום המס.

החוק עבר תיקונים, שינויים ושדרוגים רבים לאורך השנים, ועל כן כל ניסיון לפעול שלא בליווי של איש מקצוע, עלול לעלות לכם הרבה כסף - וחבל.

ניסיון החיים מלמד כי הבנה מעמיקה של החוק כפי שהוא כיום, לבטח עבור מי שמבצע עסקאות נדל"ן, היא לא בגדר המלצה. החוק כשלעצמו מורכב, ועם השינויים החדשים, נוכחותו של עורך דין שמתמחה בתחום היא הכרחית להשלמת עסקאות נדל"ן באופן מיטבי, תוך חסכון אופטימאלי של עלויות, מימוש מלוא הזכויות שלכם והבטחת לגיטימיות העסקה כולה.