$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> חוזה שכירות דירה / בית הנו הסכם משפטי חשוב ומשמעותי עבורך!
עו"ד יואב קומבליס מסביר על משמעותו הרבה של חוזה שכירות דירה או בית, ומדוע חשוב שלא להקל ראש בניסוח ההסכם...
חוזה שכירות דירה / בית הנו הסכם משפטי חשוב ומשמעותי עבורך!

הסכם שכירות - חוזה חשוב, נפוץ ומשמעותי!

Hebrew

כמעט כל אזרח במדינת ישראל שוכר או שכר דירה, בית או משרד - בהווה או בעבר. כל אחד ואחת מאיתנו חתם על חוזה שכירות סטנדרטי, וחלק מאיתנו חתמו על חוזים מורכבים יותר. האם עצרתם פעם לחשוב על משמעותו של חוזה השכירות במקרקעין?

זכות השכירות במקרקעין הינה אחת מחמש הזכויות בהן מכיר חוק המקרקעין.

סעיף 3 לחוק, מגדיר "שכירות" כך: "שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות...".

כלומר, זכות השכירות הינה הזכות להחזיק ולהשתמש בנכס מקרקעין כלשהו, כנגד תשלום תמורה, ולתקופה מוגבלת בזמן.

כאשר השכירות הינה לתקופה שמעל 5 שנים, היא תיקרא חכירה. מעבר לכך, כאשר הינה לתקופה שמעל 25 שנים, היא תיקרא חכירה לדורות.

הסכמי השכירות הנפוצים ביותר בארץ הינם הסכמים לשכירות בלתי מוגנת של דירת / בית מגורים, כלומר, שכירות שאינה כפופה לחוק הגנת הדייר.

לאור מקרים רבים של סכסוכים בין שוכרים למשכירים ולאורן של מאות שאלות שנשאלות מדי חודש בפורום שלנו, מצאנו לנכון להסביר על חשיבותו של הסכם השכירות ומערכת היחסים החוקית בין המשכיר לשוכר.

משרדנו עומד לרשותך בכל שאלה ולצורך ניסוחם של חוזי שכירות לדירות, בתים פרטיים, משרדים, מחסנים וכל נכס מקרקעין אחר.

ניתן לפנות ולשוחח באופן אישי עם עורך דין יואב קומבליס באמצעות לחיצה כאן ופניה אלינו.

תוקפו החוקי של חוזה שכירות במקרקעין

עקרונית, קובע החוק כי התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב, וכי העסקה נגמרת ברישומה בלשכת רישום המקרקעין - טאבו.