$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> חברות משכנות בישראל בכל הנוגע לזכויות במקרקעין ונדל"ן
הכירו את החברות המשכנות הפועלות בישראל ובדרך להתנהל מולן בכל הנוגע לזכויות במקרקעין...
חברות משכנות בישראל בכל הנוגע לזכויות במקרקעין ונדל"ן

חברות משכנות בישראל - חשוב להכיר!

Hebrew

חברה משכנת הינו מושג אשר נועד לתאר את הסטטוס המעין ציבורי המוענק לחברות בניה קבלניות, אשר באחריותן לנהל מרשם זכויות מקרקעין פרטי משלהן לגבי הדירות שנבנות ונמכרות על ידן, וזאת עד לשלב שבו נרשמות הזכויות בדירות על שמם של רוכשי הדירות בלשכת רישום המקרקעין - טאבו.

חברות הבניה המשכנות נולדו בארץ לראשונה בתקופת קום המדינה, במהלך שנות ה-50 של המאה שעברה.

הקמתן נבעה מהצורך הדחוף למצוא פיתרון דיור ציבורי זול ומהיר להמוני העולים אשר הגיעו ארצה בעקבות פתיחת שערי המדינה, ואשר הגדילו באופן ניכר את היקף האוכלוסיה בארץ.

על חברות אלו נמנו בין היתר: החברות עמידר, חלמיש, פרזות, עמיגור ועוד.

החברה הקבלנית משמשת למעשה כמעין טאבו פרטי חילופי, באופן לפיו כל מרשם הזכויות בדירות וכן כל יתר פעולות הרישום אשר אמורות להתבצע לגביהן במסגרת הטאבו הממשלתי, מתנהל בפועל בספריה של החברה הקבלנית, וזאת עד לשלב בו ניתן להעביר את רישום הזכויות לטאבו הממשלתי, שאף הוא באחריות החברה הקבלנית.

בדרך כלל מתנהל רישום הזכויות במשרדי עורכי דין המייצגים את החברה הקבלנית.

השלב בו משמשת החברה הקבלנית כחברה משכנת יכול לארוך מספר חודשים בלבד, אך לא פעם הוא מתארך למשך שנים רבות ולעתים הוא אף נמשך ללא הגבלת זמן.

זאת כאשר מדובר במצב בו לא ניתן לבצע את רישום הזכויות בטאבו הממשלתי, עקב סיבות כלשהן.

סיבות אלו יכולות לנבוע ממצבים שונים, כגון כאשר המדובר בבניה המתבצעת בשטחי יו"ש, בהם אין אפשרות בכלל לרשום נכסים בטאבו, או כאשר לא ניתן לרשום את הבנין בפנקס הבתים המשותפים באופן זמני עקב העדר פרצלציה, דהיינו, חלוקת הקרקע לחלקות שמהוות יחידות רישום בטאבו וכדומה, אשר גם לביצועה אחראית החברה המשכנת.