$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> התנגדות לתמ"א 38 - זכות דיירים בבניין ושכנים מסביב להתנגד לפרוייקט
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על הדרך החוקית להתנגד לפרוייקט תמ"א 38 בבניין משותף...
התנגדות לתמ"א 38 - זכות דיירים בבניין ושכנים מסביב להתנגד לפרוייקט

התנגדות לפרוייקט תמ''א 38

Hebrew

תמ"א 38 הינה תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים החשופים לסיכונים הנובעים מרעידות אדמה, בדרך כלל המדובר על בתים משותפים שנבנו לפני עשרות שנים.

התוכנית מעניקה תמריץ כלכלי לביצועה על ידי מתן תוספת זכויות בנייה בנכס לצורך הרחבת הדירות הקיימות של הדיירים, וכן לצורך בניית תוספת קומות מעל גג הנכס אשר מימושן נועד לממן את עלות חיזוק הנכס והגדלתו.

כבכל שינוי משמעותי בנכס משותף, נדרשת הסכמה של דיירי המבנה ולעיתים, לא כולם שמחים ומקבלים את הרעיון. לאורך השנים טיפל משרדנו בהגשת התנגדויות לפרוייקטים של תמ"א 38 מטעם דיירים ושכנים.

בסקירה שלפניך נסביר בדיוק מה היא הדרך החוקית להגיש התנגדות ולמנוע את שיפוץ וחיזוק המבנה לפי חוק. נדגיש כבר כעת כי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי באמצעות עורך דין המתמחה במקרקעין כבר בתחילת הדרך, לאחר שעלתה ההצעה הראשונית לפרוייקט.

אחוז הסכמת הדיירים הנדרש לפרוייקט תמ"א 38

אחוז הסכמת הדיירים אשר נדרש כדי לבצע פרוייקט תמ"א 38, בהתאם לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח – 2008, משתנה בהתאם להיקף הפרוייקט.

ככלל, ככל שהשינוי המבוצע הינו מינורי יחסית, כך קטן אחוז ההסכמה הנדרש ולהיפך:

  • ביצוע עבודה ברכוש המשותף לצורך חיזוק הבניין בלבד, ללא הרחבת הדירות או תוספת יחידות – רוב של 51% מבעלי הדירות בבית המשותף.
  • ביצוע עבודה ברכוש המשותף אשר כולל הרחבת דירה. חיזוק הבניין ותוספת בנייה עד 25 מ"ר – רוב של 60%.
  • הוספת דירות חדשות בבית המשותף, בכמות פחותה משליש הדירות הקיימות – כולם 100% - או – רוב של שני שליש (66%) בכפוף לקבלת אישור המפקח על המקרקעין.
  • הוספת דירות חדשות בבית המשותף, בכמות העולה על שליש הדירות הקיימות – כולם 100%.

כיצד ניתן להתנגד לפרוייקט שקיבל את הסכמת הדיירים?

ישנם דיירים שאינם מעוניינים בביצוע פרוייקט תמ"א 38 למרות שהפרויקט מזכה אותם בדרך דין בהטבות בלתי מבוטלות, לרבות הרחבת שטח הדירה והעלאת ערכה בצורה משמעותית.