$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> הגנה על רוכשי דירות - על הבטחת כספי קונה בעת רכישת דירה
על הדרך הנכונה, החוקית והחכמה להבטחת הכספים שלך בעת קניית דירה חדשה...
הגנה על רוכשי דירות - על הבטחת כספי קונה בעת רכישת דירה

הגנה על כספך בעת רכישת דירה

Hebrew

כאשר אדם רוכש דירה יד שניה קיומה של הדירה הינו לכאורה כבר בגדר עובדה מוגמרת והסיכון בהשקעה כספית נמוך יחסית.

לפיכך, כל שנותר לקונה בהקשר ספציפי זה הינו להבטיח את קבלת החזקה הפיזית בדירה לידיו, דבר שאותו נהוג לעשות באמצעות קביעת מנגנון חוזי לפיו יתרת התמורה בגין הדירה תשולם אך ורק כנגד קבלת החזקה בדירה, בנוסף לקבלת כל המסמכים הדרושים להעברת הזכויות בדירה על שם הקונה.

המצב שונה לחלוטין ומורכב הרבה יותר כאשר המדובר על רכישת דירה חדשה מקבלן.

במקרים אלה, לא פעם הסכמי הרכישה נחתמים בין הצדדים כאשר טרם הוחל בכלל בבניית הדירה, כך שהמדובר בדירה על הנייר בלבד, או כאשר הוחל בבניית הדירה, אולם היא טרם הושלמה.

במקרה כזה, הקונה נדרש למעשה לשלם כספים עבור קניית דירה שעדיין אינה קיימת, ובאופן לפיו הוא עלול לסכן השבת כספים אלו לידיו, במקרה ופרוייקט הבניה יכשל מסיבה כלשהי, לרבות עקב קריסתו של הקבלן וכניסתו להליכי פשיטת רגל.

לאורך השנים טיפל משרדו של עורך דין יואב קומבליס במקרים לא מעטים של רוכשי דירות שמצאו את עצמם מול שוקת שבורה, לאחר שהשקיעו את מיטב כספם ברכישת דירות על הנייר, בפרוייקט עתידי, שמסיבות כאלה ואחרות לא יצא אל הפועל – ראו פרשת חפציבה לדוגמא.

לצורך הגנה על רוכשי דירות יש ליישם את הוראות חוק המכר ולהקפיד לקבל ערבויות ובטוחות מספקות בעת חתימה על חוזה מול קבלן.

לכן עולה (שוב) החשיבות הרבה שבליווי צמוד של עורך דין המתמחה בענייני מקרקעין ונדל"ן.

בסקירה שלפניך, נסביר על הדרכים החוקיות שיספקו לך הגנה מרבית בעת קניית דירה יד ראשונה.