$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> רכישת נכס בדמי מפתח לפי חוק הגנת הדייר - המדריך לאזרח
המדריך לאזרח: משמעותה החוקית של רכישת נכס בדמי מפתח, יתרונות, חסרונות וחוק הגנת הדייר...
רכישת נכס בדמי מפתח לפי חוק הגנת הדייר - המדריך לאזרח

רכישת נכס בדמי מפתח

Hebrew

במילים פשוטות, עסקת דמי מפתח היא עסקה שבה הרוכש קונה לעצמו את הזכות לשכור את הנכס לשארית חייו, עם האפשרות להעביר זכויות אלה לקרוב מדרגה ראשונה שהתגורר עמו בנכס בסמוך לפטירתו, ולעיתים אף אפשרות למכור את הזכויות על הנכס לגורמים אחרים, זאת לאחר שבעל הנכס ויתר על זכות קניית הראשונים שלו.

תשלום העסקה מתבצע בדרך כלל בעלות של כמחצית מערך הנכס במעמד הרכישה והעברה של תשלומי שכר דירה חודשיים מהרוכש לבעלים.

מחיר הנכס כמו גם גובה השכירות החודשית אינם צמודים ליוקר המחיה וכתוצאה מכך, במיוחד לאור עלויות הדיור בישראל בימים אלה, מדובר על סכומים נמוכים באופן משמעותי משווי השוק.

בעסקאות של נכסים בדמי מפתח יש הבחנה בין נכסים למגורים ובתי עסק, כך גם בחוק, ועם זאת, בשני המקרים חלה הגנה על הדייר ותנאים מטיבים.

השיטה, שהנה למעשה סוג של הכלאה בין שכירות למכירת נכס, נכנסה ללקסיקון הישראלי במהלך שנות ה-50 של המאה שעברה, עת נעשה במדינה ניסיון לאפשר לעולים חדשים שלא היו יכולים לממן רכישת נכס למגורים, למצוא פתרונות דיור ראויים.

לאורך 15 השנים האחרונות מספר העסקאות למכירת נכסים בדמ"פ הולך ויורד בהתמדה, וכך גם ההגנה שניתנת לדיירים בבתי המשפט בערכאות השונות הולכת ומצטמצמת.

לפי נתונים שהתפרסמו לאחרונה, ניתן להעריך כי במדינת ישראל ישנם קצת מעל 36,000 נכסים שהועברו בדמ"פ גם בימים אלה.

לאורך השנים האחרונות משרדנו ייצג צדדים לעסקאות דמ"פ, בעלי נכסים ודיירים מוגנים, בבתי המשפט השונים ברחבי המדינה.

למרות שכמות העסקאות הולכת וקטנה עם השנים, כמות הסכסוכים המשפטיים במקרים כאמור אינה קטנה בהתאמה, ומסיבות רבות ומגוונות. הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי אישי בכל עת.

מה קובע חוק הגנת הדייר?

הדייר בדירה בדמי מפתח הוא דייר מוגן על פי חוק הגנת הדייר ויש לכך מגוון נרחב של משמעויות - זכויות וחובות.