$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> קניית דירה מכונס נכסים באמצעות מכרז ובליווי של עורך דין מנוסה
קניית דירה מכונס נכסים באמצעות מכרז ובליווי של עורך דין יואב קומבליס המתמחה בתחום...
קניית דירה מכונס נכסים באמצעות מכרז ובליווי של עורך דין מנוסה

רוצה לקנות דירה מכונס נכסים?

Hebrew

רכישת דירה מכונס נכסים יכולה להיות דרך יעילה להשיג מציאה נדל"נית. עם זאת, העלייה במודעות הרוכשים לפוטנציאל הגלום בעסקאות הללו, הביאה לירידה ברווחיותן היחסית.

מהי בעצם קניית דירה מכונס נכסים ? המדובר בדירות שניטלה בעבורן הלוואת משכנתא מהבנקים למשכנתאות, אך בשל חוסר יכולתו של הרוכש לעמוד בהחזרים החודשיים של המשכנתא ולאחר חוסר היענות למכתבי התראה, מחליט הבנק לממש את הנכס על ידי מכירתו.

מהרגע שבו יצאה הודעה על מכירת המקרקעין, מוציא כונס הנכסים שומה באמצעות שמאי מוסמך שמעריך את ערך המקרקעין.

במסגרת הליך המכירה מפורסמת הזמנה פומבית להציע הצעות לרכישת הדירה, ובחירת הזוכה מתבצעת בהליך התמחרות בין המציעים השונים. לאחר בחירת הזוכה פונה כונס הנכסים לראש ההוצאה לפועל ומקבל את אישורו למכירה.

שיטה זו לרכישת דירה הפכה לאחרונה לזמינה יותר, תודות לנגישות הגבוהה למידע לגבי דירות שמוצעות למכירה, הזמין היום ברשת האינטרנט לכל דורש.

יתרונות חסרונות והליך הרכישה

היתרון העיקרי ברכישת דירה מכינוס נכסים הוא בכך שהרכישה נחשבת לקנייה בטוחה יחסית למרות שמומלץ בהחלט להיות מיוצג בהליך הרכישה באמצעות עורך דין מנוסה בתחום המקרקעין.

הרכישה מבטיחה כי הכסף שמשלם רוכש הדירה נמצא בנאמנות עד לרגע שבו הדירה נרשמת על שם הרוכש ולמעשה מדובר ברכישת הדירה מממונה מטעם בית המשפט. עם זאת, קיימים גם חסרונות ברכישת דירה מכינוס.

הראשון הוא חוסר היכולת להיכנס למשא ומתן על תנאי החוזה. השני, אי וודאות באשר לביצוע העסקה לאורך התקופה שבה מתנהל הליך המכירה.