$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> הגיע הזמן לעשות בדק בית - הדרך לגילוי ליקויי בניה בנכס שלך
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על האפשרות לערוך בדק בית לצורך איתור ליקויי בניה בנכס שלך...
הגיע הזמן לעשות בדק בית - הדרך לגילוי ליקויי בניה בנכס שלך

הגיע הזמן לעשות בדק בית

Hebrew

בדק בית הינו מונח עממי/מקצועי המתייחס לבדיקות לגילוי ליקויי בניה בנכס מקרקעין, כגון ליקויי אינסטלציה, חשמל, איטום ובידוד, רטיבות ונזילות, שקיעת רצפות וכדומה, לרבות לצורך גילוי ליקויים סמויים מהעין.

בדיקות בדק הבית מתבצעות הן לגבי דירות חדשות שנרכשות מקבלן בניה, והן לגבי דירות יד שניה שנרכשות בדרך כלל מגורמים פרטיים.

בדיקות בדק הבית לגבי דירות יד שניה נערכות בדרך כלל בזמן ניהול המו"מ למכר הדירה, ובטרם נחתם הסכם המכר עם מוכר הדירה, וזאת על מנת לגלות את כל הגילויים שקיימים בדירה, לרבות כאלו שלא גולו לקונה על ידי מוכר, בין אם הוא ידע עליהם ובין אם לאו.

ממצאי בדיקות אלו ישפיעו על החלטת הקונה האם לרכוש את הדירה, ובמידת הצורך גם על מחירה.

בדיקות בדק הבית לגבי דירות יד ראשונה שנרכשו מקבלן בניה, מבוצעות לאחר חתימת הסכם המכר ובדרך כלל עוד לפני כניסת הקונה לדירה, מאחר וגילוי הליקויים לאחר מכן עלול לגרום לאי נעימות לקונה ומשפחתו וכן לסרבול והארכת תקופת התיקון של הליקויים.

לפיכך, מומלץ מאד לערוך את הבדיקות בטרם המעבר לדירה, ולהגיש את חוות הדעת המקצועית של המהנדס שערך את הבדיקה לקבלן הבניה, על מנת שהוא יתקן את הליקויים שהתגלו במסגרתה עוד בטרם כניסת הדיירים נכס.

בדיקות בדק הבית לגבי דירות יד ראשונה נערכות גם לצורך מימוש האחריות החוקית המוטלת על קבלן הבניה כלפי רוכשי דירות יד ראשונה, לגבי ליקוי בנייה אשר מתגלים בדירה במהלך תקופות האחריות השונות הקבועות בסעיף 4 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. ליקויי הבנייה הללו מכונים בלשון החוק אי התאמה.

להלן תקופות האחריות השונות על פי סעיף 4 לחוק:

תקופת הבדק בגין אי התאמה רגילה, אשר מתחילה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, ואורכה נקבע במסגרת התוספת לחוק, משנה אחת ועד שבע שנים, בהתאם לסוג הליקוי הספציפי.