$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> איחור במסירת דירה חדשה מקבלן או דירה יד שניה - איזה פיצוי תקבלו?
עורך הדין יואב קומבליס מסביר מה ניתן לעשות במקרה של איחור במסירת דירה חדשה או דירה יד שניה שקניתם...
איחור במסירת דירה חדשה מקבלן או דירה יד שניה - איזה פיצוי תקבלו?

לא קיבלת את המפתחות לדירה במועד?

Hebrew

כאשר עורכים הסכם לרכישת דירה, האינטרסים העיקריים שיש להבטיח מבחינת הרוכש הינם קבלת החזקה הפיזית בדירה ובמועד המוסכם, ורישום הזכויות בדירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין – טאבו.

אינטרסים אלו זהים בין אם המדובר ברכישת דירה יד ראשונה מקבלן ובין אם רוכשים דירה יד שניה, מגורם פרטי, ועל כן יש להבטיח את שניהם היטב במסגרת נוסח הסכם המכר.

כל עורך דין המתמחה במקרקעין ומייצג רוכשי דירות, יודע כי זהו אחד החלקים החשובים בחוזה שעליו עתיד לחתום הלקוח.

יחד עם זאת, קיים הבדל בסיסי בין שני המקרים: בעוד שברכישת דירה יד ראשונה, הסכם המכר נחתם לרוב בטרם החלה או הושלמה בניית הדירה, אזי במקרה של רכישת הדירה השניה, בניית הדירה הינה כבר בגדר עובדה מוגמרת, כך שהסיכון של איחור במסירת הדירה לידי הרוכש הינו נמוך בהרבה.

ונתחיל במקרה הפשוט יותר של רכישת דירה יד שניה: במקרה זה, מועד מסירת החזקה בדירה הינו בדרך כלל בטוח למדי, אלא אם כן קיים מצב בו הדירה עדיין מאוכלסת על ידי דיירים כלשהם, בין אם הם הבעלים המוכרים של הדירה, ובין אם הם שוכרים מטעמו, ואלו עוד לא מצאו להם דיור חלופי כלשהו עד למועד המסירה המוסכם, או שהם מסרבים לפנות את הדירה מסיבה אחרת כלשהי.

על מנת להבטיח כי מסירת החזקה תתבצע במועד המוסכם, נהוג לקבוע בהסכם המכר כי יתרת התמורה תשולם למוכר אך ורק כנגד מסירת החזקה בפועל.

כן נהוג לקבוע כי איחור במועד המסירה מעל מספר ימים מסויים, לרוב כ-7 ימים, יזכה את הקונה בפיצוי כספי בגין כל יום איחור במסירה, ואילו איחור מעל מספר רב יותר של ימים, נניח 14 ימים, יחשב כהפרה יסודית של ההסכם, המזכה את הרוכש בפיצוי מוסכם, שהינו לרוב בשיעור של 10% מסכום התמורה בגין ההסכם.

לעומת זאת, כאשר מדובר על רכישת דירה יד ראשונה מקבלן, המצב נעשה רגיש ומסוכן בהרבה, ככל שהדירה נמצאת בשלבי הבניה המוקדמים שלה, אם בכלל.

במקרה כזה, הסיכון לאיחור במסירת הדירה הינו מוחשי ביותר, באופן שעלול להימשך מספר חודשים מעבר למועד המוסכם, ולעתים אף מעל לשנה.